MASTER TEZİ

AERIAL ABSTRACTIONS: THE ANALYSIS OF AERIAL PHOTOGRAPHS AS A VISUAL ART FORM

HAVA SOYUTLAMALARI: GÖRSEL SANAT BİÇİMİ OLARAK HAVA FOTOĞRAFLARININ ANALİZİ

MDes, Tasarım Çalışmaları Bölümü; İzmir Ekonomi Üniversitesi; Ağustos 2012

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Deniz Hasırcı

113 sayfa, İngilizce

ÖZET: 

Bu çalışma seçilmiş hava fotoğraflarının görsel sanat biçimi olarak analizini kapsamaktadır. Havadan çekilmiş olan soyut fotoğraflar çalışmanın temel konusunu oluşturur. Bu tez okuyucusunun havadan görünümleri temel tasarım ilkelerine ve öğelerine dayandırarak nasıl görsel bir sanat biçimi olarak okuyacağı konusunda yardımcı olmak için yazılmış olacaktır. Böylece okuyucular bu çalışmanın yardımıyla hava fotoğraflarını yorumlayabileceklerdir. Öncelikle “Yukarıdan Bakma”nın sosyolojik ve mitolojik yönleri, hava fotoğrafçılığının tarihi, hava fotoğrafçılığının farklı alanlarda kullanımı, hava soyutlamaları, tasarım ilkeleri ve öğeleri incelendikten sonra hava fotoğrafçıları ile yapılan röportajların yorumlanması ile birlikte seçilmiş hava fotoğraflarının görsel sanat biçimi olarak analizi yer alacaktır.